Immigration to the UK
Capital Group Consulting
Imigracja do Anglii
Wiza dla pracowników
Wiza Skilled Worker pozwala na przyjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii w celu wykonywania kwalifikującej się pracy u zatwierdzonego pracodawcy.
Wymagania


Twoja praca

Aby zakwalifikować się do otrzymania wizy Skilled Worker, musisz:

 • pracować dla pracodawcy w Wielkiej Brytanii, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • posiadać „certyfikat sponsorowania" od swojego pracodawcy z informacją o stanowisku, które Ci zaproponowane w Wielkiej Brytanii
 • wykonywać pracę, która znajduje się na liście kwalifikujących się zawodów
 • otrzymywać wynagrodzenie minimalne – ile zależy od rodzaju wykonywanej pracy
Konkretne uprawnienia zależą od Twojej pracy.
Musisz mieć potwierdzoną ofertę pracy przed złożeniem wniosku o wizę.


Znajomość języka angielskieg

Musisz umieć mówić, czytać, pisać i rozumieć po angielsku. Zazwyczaj przy składaniu wniosku będziesz musiał udowodnić swoją znajomość języka angielskiego.


Jak długo możesz zostać?

Twoja wiza może trwać do 5 lat, zanim będziesz musiał ją przedłużyć. Musisz złożyć wniosek o przedłużenie lub aktualizację wizy, gdy wygaśnie lub zmienisz pracę lub pracodawcę.

Jeśli chcesz zostać dłużej w Wielkiej Brytanii

Możesz ubiegać się o przedłużenie wizy tyle razy, ile chcesz, o ile nadal spełniasz wymagania kwalifikacyjne.

Po 5 latach możesz ubiegać się o stałe osiedlenie się w Wielkiej Brytanii (tzw. „indefinite leave to remain"). Daje ci to prawo do mieszkania, pracy i nauki tutaj tak długo, jak chcesz, oraz ubiegania się o świadczenia, jeśli się kwalifikujesz.


Posiadając wizę Skilled Worker możesz:

 • pracować w kwalifikującej się pracy
 • nauka
 • zabierz ze sobą partnera i dzieci jako „osoby pozostające na utrzymaniu", jeśli się kwalifikują
 • podjąć dodatkową pracę w określonych okolicznościach
 • działać w wolontariacie
 • wyjazd za granicę i powrót do Wielkiej Brytanii
 • złożyć wniosek o osiedlenie się na stałe w Wielkiej Brytanii (tzw. „indefinite leave to remain"), jeśli mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przez 5 lat i spełniasz inne wymagania kwalifikacyjne

Nie możesz:

 • ubiegać się o większość świadczeń (fundusze publiczne) lub emeryturę państwową
 • zmienić pracę lub pracodawcę, chyba że złożysz wniosek o aktualizację wizy

Aby otrzymać wizę Skilled Worker, musisz spełnić wszystkie poniższe wymagania:

 • Twoja praca kwalifikuje się do tej wizy
 • będziesz pracować dla pracodawcy w Wielkiej Brytanii, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • otrzymasz co najmniej minimalną pensję za rodzaj pracy, którą będziesz wykonywać
Minimalna pensja za rodzaj pracy, którą będziesz wykonywać, jest najwyższą z następujących 3 opcji:
25 600 £ rocznie
10,10 £ za godzinę
„stawka bieżąca" dla rodzaju pracy, którą będziesz wykonywać

Zatwierdzeni pracodawcy w Wielkiej Brytanii

Musisz mieć ofertę pracy od zatwierdzonego brytyjskiego pracodawcy, zanim złożysz wniosek o wizę Skilled Worker.

Zatwierdzeni pracodawcy są również znani jako sponsorzy, ponieważ sponsorują Cię, abyś przyjechał lub został w Wielkiej Brytanii.
Jeśli Twój pracodawca nie jest aktualnie zatwierdzony, może ubiegać się o licencję sponsora, jeśli spełnia wymagania.
W celu otzymania zatwierdzenia pracodawca musi wykonać opłatę – 536 funtów dla małych firm i organizacji charytatywnych lub 1476 funtów dla średnich i dużych organizacji. Rozpatrzenie wniosku o licencję zajmuje zwykle około 8 tygodni.
WE ARE ALWAYS OPEN TO COMMUNICATION
13A Zwyciestwa Street, Opera Office,
80-219 Gdańsk
Poland
Made on
Tilda