Immigration to the UK
Capital Group Consulting
Imigracja do Anglii
Wizy dla małżonków
Na mocy wizy współmałżonka twoja żona i mąż mogą mieszkać z tobą w Wielkiej Brytanii. Również członek Twojej rodziny ma prawo do pracy, nauki lub prowadzenia działalności na własny rachunek
Aby ubiegać się o wize współmałżonka, Ty i Twój współmałżonek musicie mieć ukończone 18 lat.

Twój współmałżonek musi również:

 • być obywatelem brytyjskim lub irlandzkim
 • osiedlili się w Wielkiej Brytanii - np. mają prawo do pobytu na czas nieokreślony, status osoby osiedlonej lub dowód stałego pobytu
 • pochodzić z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i mieć status osoby osiedlonej – musi zacząć mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r.
 • mieć turecką wizę biznesową lub turecką wizę pracowniczą
 • mieć status uchodźcy lub ochronę humanitarną w Wielkiej Brytanii

Po złożeniu wniosku Ty i Twój partner musicie zamieszkać razem na stałe w Wielkiej Brytanii.

Co musisz udowodnić

Musisz być w stanie udowodnić jedno z poniższych:


 • jesteś w cywilnym związku partnerskim lub małżeństwie, które jest uznawane w Wielkiej Brytanii
 • zamieszkujecie razem w związku przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku
 • jesteś narzeczonym, narzeczoną lub proponowanym partnerem cywilnym i w ciągu 6 miesięcy od przybycia zawrze związek małżeński lub partnerski w Wielkiej Brytanii
Jeśli Twój ślub lub ceremonia cywilna została opóźniona z powodu koronawirusa (COVID-19), nadal możesz poprosić o przedłużenie pobytu lub złożyć wniosek o przedłużenie pobytu.


Musisz również udowodnić, że:

 • masz dobrą znajomość języka angielskiego
 • możesz wspierać finansowo siebie i swoich podopiecznych


Jeśli nie spełniasz tych wymagań, nadal możesz ubiegać się o wizę lub przedłużyć swoją zgodę na pobyt, jeśli:


 • Masz w Wielkiej Brytanii dziecko, które jest obywatelem brytyjskim lub irlandzkim lub mieszka w Wielkiej Brytanii od 7 lat i opuszczenie przez nie Wielkiej Brytanii byłoby nierozsądne
 • Gdybyście mieszkali razem poza Wielką Brytanią, mielibyście bardzo poważne trudności dla Ciebie i Twojego partnera, których nie dałoby się przezwyciężyć
 • Naruszyłoby Twoje prawa człowieka, aby powstrzymać Cię od przyjazdu do Wielkiej Brytanii lub zmusić Cię do wyjazd

Jak długo możesz zostać?

Na tej wizie możesz przebywać w Wielkiej Brytanii przez 2 lata i 9 miesięcy. Jeśli składasz podanie jako narzeczony, narzeczona lub proponowany partner cywilny, możesz zostać przez 6 miesięcy.

Następnie musisz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu.Aplikowanie z dziećmi

Możesz dodać dzieci do swojego wniosku jako osoby pozostające na utrzymaniu, jeśli mają zastosowanie oba poniższe warunki:

 • mają mniej niż 18 lat w chwili składania wniosku
 • nie prowadzą samodzielnego życia

Kiedy możesz wnioskować o pobyt stały

Najwcześniej możesz ubiegać się o osiedlenie w Wielkiej Brytanii (tzw. „indefinite leave to remain"), gdy mieszkasz w Wielkiej Brytanii przez 5 lat bez przerwy na wizie rodzinnej jako partner.

Do czasu spędzonego w Wielkiej Brytanii nie zalicza się:

 • na podstawie innej wizy
 • jako narzeczony, narzeczona lub proponowany partner cywilny
WE ARE ALWAYS OPEN TO COMMUNICATION
13A Zwyciestwa Street, Opera Office,
80-219 Gdańsk
Poland
Made on
Tilda